Eternitas

Firma Eternitas, akciové továrny dehtových výrobků a krycích hmot, vznikla v roce 1921 v Hradci Králové, kde měla svoji ústřední kancelář.

Stanovy této společnosti v lednu 1921 schválilo ministerstvo vnitra. Její ustavující valná hromada v zastoupení celého akciového kapitálu v hodnotě 2 500 000 Kč se konala 9. ledna 1921. Do správní rady byli zvoleni královéhradecký továrník Aug. Kummer, prezident České banky v Praze Boh. Rosenkranz, šéf firmy Barta a Tichý v Praze Rudolf Barta, ředitel České banky v Praze Jan Balichar, ředitel Obchodní akademie v Hradci Králové JUDr. Fr. Zachoval a společník firmy Bäumler a Bittner v České Třebové Josef Bittner. Své sídlo měla společnost v Jiříkově třídě čp. 254.

Firma od počátku prosperovala a o její výrobky (azbestocementová břidlice, lepenka na střechy, dehet, asfalt, karbolinem, dřevocement, dehtuprostá lepenka Eternolit, hygienické podlahy pro stáje Harrizit) byl velký zájem. 

Rozměry 60 x 90 cm
Období 1920 - 1930
Způsob výroby šablonovaná