Sigmund pumpy

Roku 1868 řemeslník Ludvík Sigmund založil v Lutíně pumpařskou firmu. Začal s výrobou dřevěných stojanových pump a vodovodů. Firma se rychle rozvíjela a najímala první pracovníky. Od zakladatele přebrali firmu jeho synové Jan a František v roce 1894. Byla zahájeno opracování kovů a výroba kovových částí pump. Firma získává věhlas v oboru vrtání studní a staveb vodovodů. V roce 1922 byly registrovány ochranné známky SIGMA a Neptunův trojzubec. O rok později byl zaveden elektrický pohon strojů a dílny vybaveny moderní obráběcí technikou. V roce 1924 byla otevřena filiální prodejna firmy v Praze.

Období 30. let přineslo tuzemskou i zahraniční expanzi firmy a zavedení řady novinek do výrobního programu. Firma SIGMUND PUMPY zaměstnávala 650 pracovníků. S využitím mnoha patentů vznikla výrobní řada legendárních ponorných čerpadel NAUTILA, určených pro hluboké a vrtané studny. Rozšiřila se výroba sortimentu domácích vodáren pod značkou DARLING a firma se orientovala na dodávky vodárenských, důlních a průmyslových čerpadel všech konstrukčních principů. V zemědělství získal podnik významné postavení díky výkonným zavlažovacím zařízením REVOLTRAKETA.

Rozměry 40 x 60 cm
Období 1930 - 1940
Způsob výroby šablonovaná, litografovaná, signovaná